Data aktualizacji: 2013-10-11
Wizyta pensionaruszy DDP w Gorzowie WLkp.
Kolejny już raz Dom Dziennego Pobytu odwiedził Schronisko, potwierdzając że długoletnia współpraca trwa nadal.