Data aktualizacji: 2014-11-27
OGŁOSZENIE
od 01.01.2015 r wpłaty za adopcje wirtualne należy dokonywać na nowe konto w Banku PKO BP S.A nr 16 1020 5402 0000 0002 0325 5577